thorup-strand.dk

denmark

 

 

Redningsstation Thorup Strand indvielse i 2005

 

 

 

Den 3. og 4. juli 2005 blev der holdt officielle indvielser af de to nye redningsstationer, som Forsvarets Bygningstjeneste har opført for Farvandsvæsenet. Ved begge indvielser var der deltagelse af Forsvarsminister Søren Gade og frue.
 

Farvandsvæsenet var vært for sammenkomsterne, som blev indledt med en velkomst ved den nyligt tiltrådte direktør for Farvandsvæsenet, Svend Eskildsen. Forsvarsminister Søren Gade kom i sine taler ind på den enkelte stations historie, som for begge stationers vedkommende indeholder dramatiske beretninger om forlis, hvor også redningsfolk er omkommet. Ministeren fremhævede vigtigheden af, at Danmark opretholder et godt kystredningsberedskab, og at forudsætningerne for dette bl.a. med de to nye stationer er til stede. Endelig kom ministeren ind på, hvor værdifuldt det er for ham, at han kan besøge de tjenestesteder, som han er øverste politiske chef for.
I Thorup Strand takkede Stationslederen Villy Sand for det fine byggeri – nu mangler man kun den nye redningsbåd. I sin tale som formand for redningsmændene i Danmark kom Villy Ringgård fra Hanstholm Redningsstation ind på, at hvis man i Thorup ikke selv vil huse deres nye båd, så kunne der nok blive plads til den også ovre i Hanstholm.

 

De nye lette redningsbåde vil blive leveret i efteråret 2005, og både Thorup Strand og Hanstholm får en sådan. Fartøjet er 10 meter langt og har en topfart på nærved 43 knob med seks mand om bord. For Thorup Strand betyder dette ud over mere effektiv redningstjeneste også en langt bedre komfort for redningsfolkene, idet de i dag ikke har et styrehus på båden.
Redningsvæsenet blev oprettet i midten af 1800-tallet på initiativ af Sandflugtskommissær og justitsråd C. B. Claudi, der som dreng på egnen ved Torsminde på den jyske vestkyst havde oplevet strandinger, hvor man fra standen kunne se, at over 95 % af det strandende skibs besætning omkom

i brændingen, når et skib forliste på revlerne. Han tog for egen regning til England for at indsamle erfaring omkring det engelske redningsvæsens opbygning og materiel, hvorefter han foreslog den danske regering at oprette et tilsvarende organiseret redningsvæsen ved den jyske vestkyst, hvor de fleste strandinger fandt sted. Der blev opført 21 redningsstationer i årene 1850-52 langs den jyske vestkyst. Da antallet af redningsstationer var på sit højeste, var der i alt 50.


I dag er redningsvæsenet underlagt Farvandsvæsenet sammen med lodsvæsenet, fyrvæsenet, vagervæsenet og Det Kgl. Danske Søkortarkiv. Der findes i dag 21 redningsstationer ved de danske kyster, alle kendetegnet ved at porten(e) er bemalede med redningsvæsenets kendingsmærke, som er to dannebrog over kors på en grøn baggrund.

 

Kilde: FBT info 3/2005

 

   

 

 

 

Copyright ©  2010   www.thorup-strand.dk   Lars Bjørnsten