thorup-strand.dk

denmark

 

Fiskeforretning i Københavns Havn med

friske fisk fra Thorup Strand

I 2008 blev der i en rapport "Kvalitetsfisk fra Thorup Strand" undersøgt om mulighederne for at etablere fiskekutter til detailfiskehandel og placering af den i Københavns havn. Tanken er at denne baseres på historien om Thorup Strand, det skånsomme fiskeri og førsteklasses dagligt landet fisk. En fiskekutter i Københavns Havn vil være et godt vartegn for Thorup Strand / Jammerbugt Kommune og vil kunne generere meget omtale.

Nedenfor bringes i uddrag en omtale af rapporten.

Kystturisme

Der er visse muligheder i udvikling af bæredygtig kystturisme med udgangspunkt i Thorup Strand. · Der er grundlag for at undersøge de ”nære” afsætningsmuligheder – evt. et torv/markedsplads i Blokhus med autentiske produkter, som kan kombinere afsætning af fisk fra Thorup Strand og andre autentiske produkter med en oplevelse for områdets turister. Herved kunne værdikæden langs kysten styrkes, og den økonomiske sammenhængskraft forøges.

Thorups Strands fiskeri

Fiskeriet fra Thorup Strand udøves som garnfiskeri og snurrevod. Fiskeriformer der typisk er kendetegnet ved høj skånsomhed i forhold til fisk, havbund og økosystemer. Derudover lander fartøjerne direkte på stranden, og en stærk partsfiskerkultur gør sig også gældende.

Et meget væsentligt element er, at fiskeriet drives på naturens betingelser. Fangstområderne er den sydlige halvdel af Skagerrak og den nordøstlige Nordsø. Her er det primært de føderige sandrevler langs land og de frugtbare skråninger langs den 800 meter dybe Norske rende, der er de primære fiskeriområder for fiskeriet i Thorup Strand. Se en mere detaljeret beskrivelse af fiskeriet fra Thorup Strand her!

Fangstværdien for fiskeriet i Thorup Strand har gennem de seneste år ligget på ca. 30 mio. kr. Det forventes dog at stige til ca. 40 mio. kr. i 2008. Mængden af landet fisk er ca. 1.400 tons om året, svarende til en gennemsnitspris på ca. 21 kr. pr. kg. landet fisk. Fangsten er fordelt på en lang række konsumarter og udbuddet vil kunne dække de gængse behov for fisk fra Nordsøen. Sild, makrel, laks og muslinger indgår ikke i sortimentet fra Thorup Strand.

København

Detailfiskebutik i Københavns Havn For at få tilladelse til at lægge en husbåd (fartøj med en fast liggeplads) i Københavns Havn, er der forskellige instanser, som skal give den nødvendige godkendelse inden gennemførelsen af projektet.

Placeringen, der har været nævnt Børsgraven, Nyhavn, Gammel strand, Havnegade og Christianshavn

Markedsføring af ideen er et kernepunkt. Historien om Thorup Strand og det
bæredygtige havfiskeri af friske høj kvalitetsfisk er en historie, som har stor appel til moderne storbymennesker og derfor er uhyre velegnet som platform for
markedsføring og storytelling.

Konklusion

Hensigten med den nævnte rapport er at undersøge koncept og økonomi i ombygning af en fiskekutter til detailfiskehandel og placering af den i Københavns havn. Konceptet baseres på historien om Thorup Strand, det skånsomme fiskeri og førsteklasses dagligt landet fisk. Konceptet forudsætter, at der opbygges faciliteter til filetering og pakning af fisk i Thorup Strand, og at der opbygges egen transport fra Thorup Strand. Den gennemførte undersøgelse viser, at et sådant projekt isoleret set ikke vil være rentabelt. De mængder, som alene kan sælges i en detailbutik, er langt fra tilstrækkelige til at skabe den nødvendige lønsomhed i forhold til det system, som skal etableres.

Det står dog også klart, at selve historien om Thorup Strand vil nyde stor goodwill og være en velegnet markedsføringsplatform. Undersøgelsen er derfor blevet koncentreret om to alternative modeller:
- En model hvor detailsalg fra fiskekutteren suppleres med salg til hoteller,
restauranter og kantiner (HORECA).
- En model hvor der sælges en gros til fiskehandlere og til kantiner og hoteller.

Kilde: Rapport: Kvalitetsfisk fra Thorup Strand.Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting A/S for Thorup Strand Kystfiskerlaug og Han Herred Puljefiskeri. Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra det danske FIUF-program herunder Fødevareministeriet og EU-kommisionen.

lb

 

 

 

Copyright ©  2010   www.thorup-strand.dk   Lars Bjørnsten